logotyp
Login

Přípravné třídy

Přípravné třídy - můstek mezi základní a mateřskou školou

Třídy jsou určeny pro děti s odkladem školní docházky z důvodu například logopedických potíží, snížené koncentrace pozornosti, sociální nevyzrálosti, grafomotorických potíží. V jedné třídě se učí maximálně 15 žáčků, čímž je zajištěn prostor pro individuální péči.

Náplň dne

  • rozumová výchova (rozvoj mluvení a zručnosti, matematické představy, výtvarná a hudební výchova)
  • relaxace, hry, poslech pohádek
  • vycházky, pohybové aktivity
  • upevňování hygienických návyků a stolování během svačin ve školní jidelně
  • možnost využití družiny od 6.30-8.30 a od 12.00-17.00 hodin

Rodiče, kteří se vyjadřovali k fungování přípravné třídy v ZŠ Novoborská, zmiňovali již po dvou měsících u svých dětí pokrok, například zvýšení pozornosti, zájem o školu, děti mají domácí úkoly, učí se fungování pravidel v základní škole.

"Po třech měsících fungování přípravné třídy v ZŠ Novoborská vidíme z reakcí rodičů, že šlo o správnou volbu. Přípravná třída zajistí plynulý přechod do ZŠ bez nutnosti opakování posledního ročníku MŠ. Městská část Praha 9 bude v září otvírat další 4 přípravné třídy. Věříme, že u dětí s odkladem zvýší šance na úspěch." uvedla Zuzana Kučerová, radní pro školství Městské části Praha 9.

Existenci přípravných tříd vítají i pracovnice Pedagogicko-psychologické poradny v Praze 9, neboť se jedná o významnou pomoc dětem s percepční, řečovou či pracovní nezralostí, dětem s jazykovou bariérou, nebo dětem bez zkušenosti s kolektivním zařízením. Odbornice z poradenských zařízení kladně hodnotí další možnost osobnostního rozvoje a následného úspěšného nástupu do školy.

Docházka do přípravné třídy je bezplatná a nezapočítává se do školní docházky.

Informace o přípravných třídách na ZŠ Balabenka.

Informace o přípravných třídách na ZŠ Litvínovská 500.

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů mš kovářská
Domů MŠ Kovářská

Created by © 2015 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign