logotyp
Login

Stanovené úhrady

Směrnice 10

 Stanovená úhrada za předškolní vzdělávání v MŠ Kovářské na školní rok 2023/2024

 

Mateřská škola, jako právnická osoba zřízená obcí se ve věcech úplaty za předškolní vzdělávání řídí zejména zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiné vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a prováděcím předpisem ke školskému zákonu -vyhláškou č. 14/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění.

 

Pro školní rok 2023/2024 je dle vyhlášky 43/2006 Sb., stanovena úhrada za předškolní vzdělávání 1 000.- Kč měsíčně na č.ú. 23 13 20 81/0100

Platba za stravné i školné se provádí bezhotovostně na čísla účtů, která Vám byla předána na začátku šk. roku. Ve vyjímečných případech lze po domluvě s hospodářkou školy platit i v hotovosti v předem domluveném termínu.

Informace o stravném najdete v sekci  Školní jídelna.

Veškeré změny týkající se platby /změna č. účtu, případně stravovacího režimu/ jsou rodiče povinni neprodleně hlásit vedoucí ŠJ.

Roční vyúčtování bude prováděno v měsících červenci nebo srpnu.

Nezaplacení v termínu tj. do 14ti dnů následujícího měsíce je porušením Školního řádu a po písemném vyrozumění může mít za následek vyloučení z MŠ. 

 

 

Pro děti, které plní povinné předškolní vzdělávání, se poskytuje vzdělávání bezúplatně.

 

 

 

V Praze 31.8.2023                                                            Renata Šindelářová

                                                                                         ředitelka školy


Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů mš kovářská
Domů MŠ Kovářská

Created by © 2015 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign