logotyp
Login

INFORMACE K ZÁPISU

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 se bude konat 3.5  a 4.5. 2021 z důvodu epidemiologické situace BEZKONTAKTNĚ.  


3.5.2021 od 7,00 do 16,00 hodin
                                                                                                    
4.5.2021 od 7,00 do 16,00 hodin

Dokumenty potřebné k zápisu:
-kompletně vyplněná Žádost
-kompletně vyplněný Evidenční list včetně vyjádření lékaře
-kopie rodného listu
-trvalý pobyt bude ověřen v Evidenci obyvatel ve spolupráci se zřizovatelem  

Všechny výše uvedené dokumenty je třeba doručit do MŠ následujícími způsoby:
-do datové schránky mateřské školy ID:24nr85w
-podáním v zalepené obálce do schránky umístěné vedle vchodu do budovy MŠ
-poštou (rozhodující je datum odeslání)
-emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat pouze prostý email)
-o přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podání žádostí, ale pouze Pravidla přijímání dětí

Registrační číslo dítěte, které je třeba uschovat (!) obdržíte e-mailem na uvedenou adresu v Evidenčním listu – pište čitelně emailovou adresu!!

Přijaté děti budou pod registračními čísly zveřejněny na webu MŠ a veřejně přístupné vývěsce vedle vchodu MŠ do 31.5.2021. V případě přijetí dítěte do MŠ se rozhodnutí o přijetí rodičům NEZASÍLÁ.

V případě nepřijetí dítěte do MŠ obdrží zákonný zástupce písemné rozhodnutí o nepřijetí dítěte poštou nebo do osobní datové schránky.

Veškeré další informace naleznete v dokumentu Pravidla přijímání dětí, DOPORUČUJEME důkladné prostudování dokumentu.

Nahlížení do spisu ve smyslu § 36 a § 38 zákona  č. 500/2004 Sb., správní řád, bude možné po předchozí telefonické domluvě s ředitelkou MŠ.

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů mš kovářská
Domů MŠ Kovářská

Created by © 2015 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign