Login

Angličtina

Angličtina je do konce školního roku zrušena.

Seznam tematických bloků a celků:

Autumn                                         Podzim

1)    Let’s start !                                             Začínáme

2)    Meeting Ben and Sue                              Setkání s Benem a Sue

3)    Me and My Friends                                Já a moji kamarádi                  

Christmas                                      Vánoce                          

4)    Winter is Coming                                    Zima přichází

5)    Christmas Time                                       Čas Vánoc

Winter                                           Zima

6)    What to do in Winter?                             Co se dělá v zimě?             

7)    Animals in Winter                                   Zvířátka v zimě

8)    Place where I live                                    Místo, kde žiji

Spring                                            Jaro

9)    Travelling                                                Cestujeme

10)  Fairy Tales                                             Pohádky

11)  Easter Traditions                                    Velikonoce

Summer                                         Léto

12)  Animals                                                  Poznáváme zvířátka

13)  My Family                                             Moje rodina

14)  What do you like to do?             Co rád děláš?

Holiday                                           Prázdniny

15)  Get ready for holiday!                           Chystáme se na prázdniny

16)  Happy Holiday                                      Hezké prázdniny


 

Tematické bloky

Tematické celky

 

Autumn - Podzim

Topics:

 

v Let’s start !

v Meeting Ben and Sue 

v Me and My Friends

Christmas - Vánoce

Topics:

 

v Winter is Coming

v Christmas Time

Winter  - Zima

Topics:

 

v What to do in Winter?

v Animals in Winter

v Place where I live

Spring - Jaro

Topics:

 

v Travelling

v  Fairy Tales

v  Easter Traditions

Summer - Léto

Topics:

 

v Animals

v My Family

v What do you like to do?

Holiday - Prázdniny

Topics:

v Get ready for holiday!

v Happy Holiday


v  

Náplň jednotlivých tematických celků

Harmonogram výuky

 

Autumn - Podzim

Topics:

 

v Let’s start!                                          1 lesson

v Meeting Ben and Sue                          1 lesson : greetings

v Me and My Friends                           3 lessons: human body, song Head and Shoulders

 

Začínáme..... Děti na prvních hodinách poznají své nové kamarády Bena a Sue, naučí se pozdravit a rozloučit se, poděkovat.  Pak i jednotlivé části těla. K zapamatování nám poslouží písnička Head and Shoulders.

 

Christmas - Vánoce

Topics:

 

v Winter is Comming                             2 lessons: How are you?  Emotions and feelings

v Christmas Time                                  3 lessons: Christmas words and songs,

                               We count days to Christmas (Song: We Wish You)

 

V tomto tematickém celku se děti naučí, jak vyjádřit své pocity a emoce v angličtině a zeptat se na ně kamarádů. Naučíme se počítat dny do Vánoc a do konce roku. Pak se budeme zabývat slovíčky, tradicemi a písničkami s Vánoci spojenými. Písnička: We Wish You Merry Christmas.


 

Winter - Zima

Topics:

 

v What to do in winter?                                     2 lessons: winter sports and activities

v Animals in winter                                           2 lessons: animals, nature

v Place where I live                                            3 lessons: house and garden, country and city

 

V lednu zjistíme, jaké činnosti lze provozovat v zimě a jaké sporty pěstovat. Také o zvířátkách si povíme, co tou dobou dělají. Dále začneme prozkoumávat, kde žijeme, naučíme se popisovat své okolí, bydliště a životní prostředí.

 

Spring - Jaro

Topics:

 

v Travelling                                                        3 lessons: means of transport

v Fairy Tales                                                      3 lessons: English fairy tales

v Easter Traditions                                            3 lessons: words related to Easter

 

Na jaře se vše dává do pohybu a i my se podíváme na dopravní prostředky. Následovat budou pohádky a pohádkové postavičky. Neopomeneme samozřejmě ani na slovní zásobu spojenou s velikonočními svátky a tradicemi.

 

Summer - Léto

Topics:

 

v Animals                                                           3 lessons: animals,farm

v My Family                                                     3 lessons: family members

v What do you like to do?                                 2 lessons: verbs of actions

 

V tomto tématu se blíže seznámíme s anglickými výrazy pro domácí zvířata a probereme rodinné příslušníky. Téma léta s sebou nese samozřejmě život a pohyb. Proto několik lekcí věnujeme nejrůznějším činnostem od spánku po tanec.

 

Holiday - Prázdniny

Topics:

 

v Get Ready for Holiday                                   2 lessons: toys and clothes

v Happy Holiday                                              2 lessons: useful phrases

 

Na konci roku se budeme věnovat hračkám a hrám. Do pomyslného kufru začneme balit vše potřebné na prázdniny a dovolenou.

 

Průběh výuky

Výuka probíhá jednou týdně v půlhodinových lekcích. V průběhu lekce se děti naučí nová slovíčka, věty, písničky a básničky, vše formou hry. Protože je zapotřebí vyjít vstříc individuálním možnostem a potřebám dětí, liší se obsah i náročnost kurzu podle vyučované skupiny. Rovněž nároky jsou u menších dětí nižší. Program kroužku je plně začleněn do školního vzdělávacího programu a po obsahové stránce se odvíjí od náplně jednotlivých integrovaných bloků.

Charakteristika výuky

Angličtina pro nejmenší je projekt výuky anglického jazyka u předškolních dětí využívající moderních didaktických postupů a materiálů. Výuku zajišťují kvalifikovaní mladí lektoři nejčastěji z řad studentů pedagogiky. Cílem kroužku je přiblížit dětem cizí jazyk v době, kdy si samy osvojují a tříbí svou mateřštinu. Integrace cizího jazyka je pak nenásilná a efektivní. Dítě v průběhu výuky poznává výrazové prostředky jazyka, jeho mluvenou podobu a přivykne jí. Osvojí si základní slovíčka a fráze použitelné v každodenních situacích a co je nejdůležitější, vytvoří si k jazyku a jeho výuce vztah, který pak bude sloužit jako základní kámen při další výuce v průběhu školní docházky. Tomu je podřízeno i kurikulum kurzu samozřejmě s přihlédnutím k věku a schopnostem dítěte. Menší děti se učí primárně odposlechem a pensum učiva pro ně je nižší.

Představení jazykové agentury

  • Jazyková agentura ASTAREA s.r.o. působí v oblasti výuky cizích jazyků již šestnáct let.
  • Od roku 2001 ve formě společnosti s ručením omezeným.
  • Jsme firmou rodinného typu, zaměstnáváme dle poptávky klientů cca 20 lektorů.
  • Již od počátku se soustřeďujeme na dvě hlavní oblasti výuky jazyků, a to na firemní výuku a ve spolupráci s mateřskými školami na Angličtinu pro nejmenší.

Výuka Angličtiny ve školním roce 2019/2020 začíná v Pondělí 7. 10. 2019. Výuka angličtiny je poskytována všem dětem bezplatně. Agenturu zajišťuje MČ Prahy 9. Kroužek je poskytován automaticky pro všechny děti, není potřeba dítě nikam přihlašovat.

Výuka angličtiny probíhá každé pondělí v dopoledních hodinách.

NOVINKY

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde

NÁSTĚNKA

Domů mš kovářská
Domů MŠ Kovářská

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign