logotyp
Login

Angličtina

Angličtina bude probíhat v dopoledních hodinách každé pondělí a proběhne ve všech třídách v MŠ.
První lekce začne v pondělí 12.10.2020.

Průběh výuky

Výuka probíhá jednou týdně v půlhodinových lekcích. V průběhu lekce se děti naučí nová slovíčka, věty, písničky a básničky, vše formou hry. Protože je zapotřebí vyjít vstříc individuálním možnostem a potřebám dětí, liší se obsah i náročnost kurzu podle vyučované skupiny. Rovněž nároky jsou u menších dětí nižší. Program kroužku je plně začleněn do školního vzdělávacího programu a po obsahové stránce se odvíjí od náplně jednotlivých integrovaných bloků.

Charakteristika výuky

Angličtina pro nejmenší je projekt výuky anglického jazyka u předškolních dětí využívající moderních didaktických postupů a materiálů. Výuku zajišťují kvalifikovaní mladí lektoři nejčastěji z řad studentů pedagogiky. Cílem kroužku je přiblížit dětem cizí jazyk v době, kdy si samy osvojují a tříbí svou mateřštinu. Integrace cizího jazyka je pak nenásilná a efektivní. Dítě v průběhu výuky poznává výrazové prostředky jazyka, jeho mluvenou podobu a přivykne jí. Osvojí si základní slovíčka a fráze použitelné v každodenních situacích a co je nejdůležitější, vytvoří si k jazyku a jeho výuce vztah, který pak bude sloužit jako základní kámen při další výuce v průběhu školní docházky. Tomu je podřízeno i kurikulum kurzu samozřejmě s přihlédnutím k věku a schopnostem dítěte. Menší děti se učí primárně odposlechem a pensum učiva pro ně je nižší.

Představení jazykové agentury

  • Jazyková agentura ASTAREA s.r.o. působí v oblasti výuky cizích jazyků již šestnáct let.
  • Od roku 2001 ve formě společnosti s ručením omezeným.
  • Jsme firmou rodinného typu, zaměstnáváme dle poptávky klientů cca 20 lektorů.
  • Již od počátku se soustřeďujeme na dvě hlavní oblasti výuky jazyků, a to na firemní výuku a ve spolupráci s mateřskými školami na Angličtinu pro nejmenší.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů mš kovářská
Domů MŠ Kovářská

Created by © 2015 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign